Kunstbeurzen in 2024, dit kun je verwachten
Facebook
Twitter
LinkedIn
IMG_2358
17-01-2024, 13:08
Kunstbeurzen spelen al jaren een centrale rol in de kunstmarkt en 2024 belooft daarop geen uitzondering te worden. In dit artikel werpen we een blik op 5 belangrijke ontwikkelingen die de kunstbeurzensector in het komende jaar zullen beïnvloeden.
1. Digitalisering en online beurzen


Het jaar 2024 heeft waarschijnlijk een verdere verschuiving naar digitalisering in de kunstbeurzenwereld in petto. De COVID-19-pandemie heeft deze digitalisering in een stroomversnelling gebracht en inmiddels kunnen we er vrij zeker van zijn dat online kunstbeurzen
here to stay zijn. Door kunstbeurzen niet alleen fysiek, maar tegelijkertijd ook online te organiseren, kunnen kunstliefhebbers van over de hele wereld rondneuzen op beurzen zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn. De mogelijkheid om kunstwerken online te bekijken en te kopen zal de kunstmarkt verder democratiseren en de centrale rol die kunstbeurzen spelen binnen deze markt verstevigen.

2. Steeds meer focus op duurzaamheid


Duurzaamheid zal in 2024 een centraal thema worden voor kunstbeurzen en ook voor de kunstmarkt zelf. Kunstenaars kiezen steeds vaker voor milieuvriendelijke materialen en productiemethoden. Dit weerspiegelt een groeiend bewustzijn binnen de kunstgemeenschap over de impact van kunst op het milieu. Bovendien zijn thema’s als klimaatverandering en milieubehoud steeds vaker het onderwerp van de kunstwerken van de nieuwe generatie kunstenaars. Ook kunstbeurzen zullen, naast het verduurzamen van hun eigen organisatie, steeds vaker duurzaamheidscriteria implementeren bij de selectie van deelnemende galeries, kunstenaars en werken, om zo hun eigen footprint verder te kunnen verkleinen en verantwoorden.

3. Meer diversiteit en inclusiviteit


De roep om meer diversiteit en inclusiviteit klinkt luider dan ooit tevoren en deze roep resoneert uiteraard ook in de kunstwereld. Kunstenaars, verzamelaars en het bredere publiek vragen om een sterkere vertegenwoordiging van groepen die in de kunstwereld tot nu toe ondervertegenwoordigd bleven. Kunstenaars van verschillende etnische achtergronden, genderidentiteiten en culturen moeten zichtbaarder worden gemaakt en hun waardevolle bijdragen aan de artistieke dialoog moeten worden erkend. Dit zal leiden tot een meer representatieve en inclusieve kunstmarkt, waarbij kunstbeurzen fungeren als katalysatoren voor positieve verandering. Bovendien zullen kunstbeurzen waarschijnlijk initiatieven ontwikkelen om kunstenaars van ondervertegenwoordigde gemeenschappen te ondersteunen en hun kunst te promoten, waardoor er een veelzijdiger en rijker artistiek landschap ontstaat voor verzamelaars en kunstliefhebbers.

4. Nieuwe technologieën


In 2024 zullen kunst en technologie nog nauwer met elkaar verweven zijn. Kunstenaars gebruiken steeds vaker digitale tools en technologieën zoals AI en VR om hun creatieve visie te realiseren. En ook kunstbeurzen zullen technologie steeds nadrukkelijker omarmen om hun bereik en impact te vergroten. Zo zullen kunstbeurzen experimenteren met VR om kunstwerken op innovatieve manieren te presenteren. Ook AI zal meer en meer worden omarmd om de beurservaring te verbeteren. Bezoekers kunnen AI-gestuurde apps gebruiken om kunstwerken te identificeren en relevante informatie te verkrijgen. Bovendien kunnen organisatoren AI inzetten om beursgegevens te analyseren, zoals trends in kunstaankopen en bezoekersgedrag, wat hen in staat stelt om de beurs beter te plannen en aan te passen aan de behoeften van deelnemers. State-of-the-art bezoekersregistratiesoftware zoals die van Eventpartners vormt daarvoor een solide basis.

5. Kunst als belegging


Ondanks economische uitdagingen zoals de hoge inflatie en aanhoudende mondiale problemen, blijft kunst een aantrekkelijke investering in 2024 en daarmee zullen kunstbeurzen stevig in het zadel blijven als dé plek om naartoe te gaan om aan deze investeringsbehoefte te voldoen. Maar liefst 59% van de High Net Worth Individuals (mensen met een belegbaar vermogen van minstens 30 miljoen dollar) zou volgens het Wealth Report van 2023 in dat jaar een kunstaankoop willen doen. Dat zal het komende jaar niet minder worden, want Hign Net Worth verzamelaars tonen zich in verschillende surveys optimistisch over de prestaties van de kunstmarkt in de komende zes maanden. Landen als China, Japan, Brazilië en Italië tonen ook een verhoogde interesse in kunstaankopen. En dat is begrijpelijk, want de kunstmarkt heeft historisch gezien solide rendementen opgeleverd. Kunstbeurzen zullen het komende jaar dus zeker nieuwe investeerders aantrekken door de potentie van kunst als alternatieve beleggingsklasse te benadrukken, zeker in een volatiele financiële markt.

In deze tijd van snelle veranderingen is het voor kunstbeurzen cruciaal om zich aan te passen aan de evoluerende behoeften en verwachtingen van kunstenaars, verzamelaars en het publiek. De hierboven genoemde trends zullen kunstbeurzen de komende jaren ongetwijfeld vormgeven en hervormen. Het is aan organisatoren, galeriehouders en kunstenaars om deze kansen te omarmen en de kunstbeurzen van 2024 tot een inspirerende ervaring te maken.

 

Bronnen: Artland Magazine, Volta Art Fairs, en Artsy.

eventpartners-paper-eventregistratie-bij-kunstbeurzen-01
Geïnspireerd?

Hebben we je geïnspireerd en wil je meer weten over registratie tijdens kunstbeurzen?

Download dan ons paper: Eventregistratie bij kunstbeurzen.