Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://eventpartners.nl. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

 • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • We streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

 

Heeft u vragen, of wilt u precies weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Delen met andere partijen

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten voor een onbepaalde tijdsduur. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Tevens hebben wij Google verzocht om IP adressen van onze website bezoekers te anonimiseren alvorens deze op te slaan. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij maken gebruik van ActiveCampaign voor het verzamelen van uw (persoons)gegevens wanneer u een van de formulieren op onze website invult en verstuurd. Wanneer u een formulier op onze website verstuurt, geeft u ons daarmee toestemming voor het verzamelen van de door u ingevulde gegevens in ActiveCampaign. Dit doen wij om u van een reactie te kunnen voorzien of om u in de toekomst te kunnen benaderen in het kader van door u aangevraagde producten of diensten. De gegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign in onder andere de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd. Lees het privacybeleid van ActiveCampaign voor meer informatie.

Wanneer u een afspraak inplant via het Afspraak Inplannen formulier op de contactpagina van onze website, worden de gegevens die u invult automatisch gedeeld met Google Calendar. Dit met het doel automatisch een afspraak aan te maken in een private Google Calendar voor onze eigen referentie en als een reminder. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten voor een onbepaalde tijdsduur. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op geanonimiseerde basis. In dit kader kan het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Daarnaast informeren wij u waar mogelijk actief.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
  Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.
  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact informatie

Orange Drive B.V.
Wichersstraat 1
Amsterdam
Nederland
Site: https://eventpartners.nl
E-mail: info@eventpartners.nl
Telefoonnummer: 0031 20 344 9857